top of page

อ. 17 พ.ย.

|

Empire Tower

Empire Tower 17-พ.ย. - 20 พ.ย.

พบกับเราได้ที่ Empire Tower วันที่ 17-พ.ย. - 20 พ.ย. พบกันใหม่ จากการตอบรับที่ดีในรอบที่ผ่านมา พาวลี่กลับมาพบอีกครั้ง

Empire Tower 17-พ.ย. - 20 พ.ย.
Empire Tower 17-พ.ย. - 20 พ.ย.

เวลาและสถานที่

17 พ.ย. 2563 08:00 – 20 พ.ย. 2563 18:00

Empire Tower, 1 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page