จ. 26 เม.ย. | แขวง วังใหม่

Pally on Tour โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม

ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่และน้องโรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม มาพบกับพาวลี่ได้วันที่ 26 เม.ย. เวลา 8.00 - 16.00 น.
Pally on Tour โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม

เวลาและสถานที่

26 เม.ย. 08:00 – 16:00
แขวง วังใหม่, 254 ซอย จุฬาฯ 11 แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้