พ. 12 พ.ค. | แขวง วังใหม่

Pally on Tour โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม#2

ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่และน้องโรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม มาพบกับพาวลี่ได้วันที่ 12-14 พ.ค. เวลา 8.00 - 16.00 น.
Pally on Tour โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม#2

เวลาและสถานที่

12 พ.ค. 08:00 GMT+7 – 14 พ.ค. 17:00 GMT+7
แขวง วังใหม่, 254 ซอย จุฬาฯ 11 แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้