ส. 17 เม.ย. | แขวง ลาดยาว

Pally on Tour โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์ #2 (1)

น้องๆและผู้ปกครองมาพบกับทีมงานพาวลี่คนถุงเท้านักเรียนดีๆ มาให้น้องๆประถมเทอมใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ โปรดีๆต้องจัด
Pally on Tour โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสาตร์ #2 (1)

เวลาและสถานที่

17 เม.ย. 08:00 – 12:00 GMT+7
แขวง ลาดยาว, 50 ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้